diumenge, 27 de març de 2011

L,educació


Diu Fernando Savater: “...educar es creer en la perfectabilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos...) que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento.”
Ensenyar i educar és el tret essencial que ens diferència del regne animal. Tenim el fantàstic do de començar allà a on els nostres avantpassats van acabar i tot gràcies a la nostra capacitat d’aprenentatge. Com diu Jean Rostand al definir la cultura, l’home és capaç d’anar afegint valor a l’home.
L’educació és un quelcom valuosíssim. És la pròpia essència de l’home que es transmet a través de sistemes més o menys afables. Sempre he estat convençut que l’eina clau per a qualsevol societat justa i avançada és l’educació. L’esperit de millora és el que ha d’acompanyar a l’home. Sempre m’ha frapat l’afirmació de que si tractes a un home com el que és, sempre seguirà sent el que és, si el tractés com el que pot arribar a ser, esdevindrà el que pot arribar a ser.
I si l’educació és tant important, això com es fa?
Tres són els elements que jo trobo essencials. El primer i més important l’exemple. No podem demanar o exigir als altres, allò que nosaltres mateixos som incapaços de realitzar. El model sempre som nosaltres mateixos per aquells a qui desitgem educar. Aquest és un element que exigeix rigor i fortalesa, i comença amb nosaltres i acaba amb la mateixa societat. En aquest exemple s’han de canalitzar sobretot els principis que regeixen l’existència de la pròpia espècie, però també els valors de la societat en la que ens circumscrivim. Explicar que hi ha principis immutables que són vàlids arreu del món i la natura i que hi ha valors que tant sols tenen validesa en unes societats humanes, però no en unes altres, i que per tant hem de ser tolerants amb les diferències.
El segon element és la llibertat. En principi sona molt bé i sembla que ningú podria discutir-ho, però això que vol dir exactament? Entenem que l’educació, i sobretot en els primers anys de vida d’un infant, depèn molt d’una certa tirania. Els nens, per poder aprendre i madurar han de ser sotmesos a un grau de disciplina elevat, perquè per naturalesa ells rebutgen aprendre aquelles coses que sobretot els hi suposa un esforç. Però això, crec que no s’ha de confondre amb que l’educador té la missió d’educar per el present i sobretot per a un futur en el que la llibertat serà l’instrument essencial amb el que s’ha de desenvolupar l’individu. La nostra meta ha de ser educar homes lliures, lliurepensadors, persones que en certa manera s,alliberen a través de l, educació, l,aprenentatge i el camí inabastable del coneixement.
El tercer element és l’amor. Que seria dels homes sense amor? Que seria doncs d’un dels exercicis més humans sense amor? Malgrat que alguns components de l’educació, sobretot primària, requerís de la disciplina i de l’autoritat, l’amor és el vernís estructural essencial per fer entendre que allò que es demana o s’exigeix no és atzarós, si no que és el millor que un vol per millorar un altre, la millor forma d’estimar.
En un dels darrers assajos de Robert Sapolsky, un dels científics contemporanis que millor divulga, es fa especial referència a l´interacció entre gens i criança. Es confirma que un gen o un segment d´ADN no produeix una conducta, sinó una proteïna. Aquesta si que té molt a veure amb els pensaments, els sentiments i finalment amb la conducta. El que realment fan les proteïnes, que inclouen algunes hormones i neurotransmissors són certes tendències de resposta a l´ambient. Tot això ve a confirmar Sapolsky vol dir que es pot parlar de vulnerabilitats, tendències, predisposicions, però rarament d, inevitabilitats genètiques.
Pres de forma literal d, un dels seus articles diria: “ Con un poco de suerte habremos superado la frase los genes determinan la conducta” para pasar a “los genes regulan nuestra forma de responder al ambiente””. O sigui que els gens influeixen en la conducta, l, ambient influeix en la conducta, i gens i conducta interactuen.
Delfí Torns i Solé

dilluns, 14 de març de 2011

Miquel Martí i Pol

Sempre és un bon moment per rellegir a un dels nostres grans poetes. De la seva completa antologia editada per Edicions 62, n,escric un entitulat "Viatges" del llibre "Els bells camins" escrit entre el 1984 i el 1985.

VIATGES

On podríem anar que els anys passessin
més lentament? Feixugament sotmesos
a la caducitat dels temps, no hi ha
cap viatge que pugui alliberar-nos
per sempre més de dubtes i temences,
i és bó saber-ho sempre abans d,emprendre,l.
Més enllà de neguits i entusiasmes,
potser el guany dels viatges és l,espai
que hi descobrim de nosaltres mateixos
i que tal volta hauria restat fosc
sense la llum d,aquelles noves rutes.


Ara fa un parell de setmanes en una llibreria de Badalona, vaig tenir l,ocasió de comprar una primera edició de "L,àmbit de tots els àmbits" de Miquel Martí i Pol, editat l,any 1982 per Edicions del Mall. També en tinc una primera edició del preciós "Estimada Marta". El pròleg és del mestre Salvador Espriu.

En destaco el poema número 7.

Compartirem misteris i desigs
d,arrel molt noble i secreta, en l,espai
de temps que algú permetrà que visquem.
Compartirem projectes i neguits,
plaers i dols amb dignitat extrema,
l,aigua i la set, l,amor i el desamor.

Tot això junt, i a més, ha de donar-nos
l,aplom secret, la claredat volguda.

dimarts, 8 de març de 2011

Reformulando los antiguos puestos de trabajo

Lester Thurow afirma que las armas competitivas dominantes de este siglo serán la `educación y las habilidades de los trabajadores. Como ya sabemos, a diferencia del siglo XX, el poder de los países no está determinado, fundamentalmente por sus recursos naturales sino por su fuerza intelectual. En la actualidad, nuestra generación ya es consciente de que la educación es una tarea que nunca acaba. La sociedad del conocimiento nos conduce irremediablemente a un mundo laboral abierto donde la idea del puesto de trabajo ha sido cambiada por la de proyectos empresariales, y donde la consecución de la prosperidad, personal o social, obliga a un reciclaje y una puesta al día constante de nuestras habilidades. Ante un mundo en cambio, ante organizaciones caórdicas y ante la incertidumbre de nuestro entorno debemos intentar sentirnos confortables. Como dice Charles Handy, importante filósofo de la cultura empresarial, no se trata de buscar una seguridad contractual dentro del mundo de la empresa, por ejemplo un contrato estable, sino de buscar una nueva seguridad psicológica y personal. Se trata de interiorizar que, si la cosa no funciona, siempre estamos capacitados para hacer otra cosa. Cada uno de nosotros debemos ser nuestra propia seguridad. En este nuevo escenario mundial en el `ámbito de las organizaciones, donde las fusiones, las absorciones, las alianzas estratégicas, las macroempresas, la homogeneización, el triunfo de las telecomunicaciones, la globalización y el trabajo flexible se imponen, no podemos esperar salir al mercado laboral y que nos den un trabajo seguro y una larga carrera profesional, sino que tendremos que decidir cuál es la vida que deseamos y salir fuera y hacer que suceda. Así, Handy afirma que la educación debe adaptarse a estos nuevos tiempos y que no se exponga al alumno que todos los problemas del mundo tienen respuesta o están resueltos. El mundo está lleno de preguntas abiertas sin respuestas cerradas y el nuevo sistema educativo debería ir dirigido a reforzar la confianza en nosotros mismos y en nuestro propio valor. En este sentido, habrá que aprender a desaprender, a ser capaces de abandonar antiguos paradigmas y construir de nuevos.Tendremos que aceptar que antiguas recetas ya no pueden ser útiles para unos tiempos cambiantes e inciertos que necesitan de nuevas fórmulas para ser conducidos. Sin el cumplimiento de estas premisas básicas se hace difícil de pronosticar cuál debe ser la vida laboral adulta de muchos de nosotros. Así pues será necesario que aceptemos que las fórmulas de éxito del pasado no implican éxito en el futuro y cada uno deberá anticiparse, buscar nuevas metas y, en su caso, bajar el ritmo, detenerse, mirar y dotarnos de los elementos de reflexión que nos ayuden a reinventar nuestro mundo, si no queremos que otros lo hagan por nosotros.

dilluns, 7 de març de 2011

World Tourism Forum Andorra 2001

El nombre de este Forum cuyos idiomas oficiales han sido el inglés, el catalán (lengua oficial de Andorra), el español y el francés ha sido: Building new models for tourism growth, competitiveness & responsability.

Siempre es positivo tener la oportunidad de escuchar en directo y conocer a aquellos que son la referencia en nuestro sector, que son los que hablan en su nombre y los que generan normalmente los titulares.

Mucho de lo acontecido no es una novedad para los profesionales que siguen diariamente la evolución de nuesta industria, pero aprovecharemos para remarcar a mi entender lo más destacable. Por un lado la certificación que el 2010 y siempre en términos globales, ha sido el año de la recuperación. El PIB turístico mundial creció un 7%, remontando el escenario de decrecimiento del 2009. Eso sí, el Secretario General de la "World Tourism Organization" ha dicho que los puestos de trabajo perdidos estos últimos años no van a recuperarse hasta el 2014. Otra realidad, que no ha dejado de impactarme ha sido cuando Taleb Rifai ha confirmado que las previsiones de crecimiento de este año no se verán afectadas por la crisis del Norte de África. Que nuestro sector es muy sensible es un hecho irrefutable. Nadie parece estar contento, aunque pueda tener beneficios a corto plazo, de las inestabilidades de los demás, pero todos sabemos que los flujos turísticos que no recaen en un destino, recalan en otros. En todo caso Sebastián Escarrer, Vicepresidente de Sol Melía, ha hecho una clara apuesta por la democratización y normalización de nuestros vecinos mediterraneos, ya que a la postre la estabilidad es el mejor apoyo al turismo mundial.

Por otro lado este foro certifica la importancia del turismo como instrumento estratégico para el desarrollo de las naciones. Nadie duda, y así lo testimonió la empresa líder de las transacciones electrónicas, VISA, de como los grandes eventos refuerzan la actividad comercial y mantienen el crecimiento después de sus celebraciones. Son un excepcional consolidador de destinos más allá de los "megaevents". El ministro de Turismo de Sudáfrica ha puesto como ejemplo las bondades del Mundial de Fútbol, como catalizador de grandes inversiones en infraestructuras y de como ha puesto su país en el mapa de los destinos turísticos mundiales.

China, México, India, Brasil y Sudáfrica han sido invitados activos en este forum. Si miramos los resultados del nuevo índice de "Tourism & Travel Competitiviness",   http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness/ no hay dudas al respecto. Asia es el gran ganador, la mayoría de sus países suben en el índice y Europa aun manteniendo el liderato, no crece de igual manera. Eso es bueno pues consolida nuevos "players" y ayuda en la competitividad global de nuestro sector, pero desde mi punto de vista debe incentivar medidas en Europa. Apunto y solo a modo de ejemplo: No es hora de que la Unión Europea tenga también una política de promoción turística conjunta sin que eso suponga limitar la que ya puedan existir en la actualidad a nivel local o regional en la Unión? Europa tiene un fuerte y muy sólido posicionamiento como destino turístico global, pero tiene ahora una nueva oportunidad para mostrase como un todo. Ante competidores globales, se requieren ya respuestas globales.